NIEUWS Healthy UCoins

Dieter De Waegeneer en Erik Saelens, en het verhaal achter het Healthy UCoins project®

Dieter De Waegeneer, EVP Operations bij Delhaize en Erik Saelens van Unbox staken de koppen bij elkaar en al snel kwamen ze op de proppen met het Healthy UCoins project®. Ze vertellen hier hoe het project tot stand is gekomen.

News 1
Het Healthy UCoins project®, hoe is het idee ontstaan?

Dieter:"Eind vorig jaar kwamen Erik en ik samen. Tussen pot en pint vertelde ik hem over een aantal initiatieven die we recent bij Delhaize genomen hadden om onze klanten te helpen een gezondere en evenwichtigere levensstijl aan te nemen. Onder andere over de Nutri-Score, en dat je nu ook via de Delhaize-app de Nutri-Score van een product kan aflezen."

Erik:"Al snel merkte ik dat er een goede match was tussen Delhaize en Unbox. Unbox heeft als missie arbeid af te stemmen op de veranderde samenleving: langer werken, duurzame mobiliteit, digitalisering en automatisering, levenslang leren… We willen mensen aanzetten om meer uit hun leven te halen en geloven dat een consequente en positieve aanpak hierbij het beste werkt. We stimuleren gedragsverandering via UCoins, de ‘munteenheid’ in Unbox."

Dieter:"Ook al informeren publieke instanties* ons dat gezonde leefgewoonten met een evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging bijdragen tot het voorkomen van gewichtstoename en de mogelijke complicaties die daarmee gepaard gaan, toch vinden mensen het meestal moeilijk om evenwichtigere keuzes te maken. Die voedingsgewoonten zijn vaak lastig te veranderen. Een positieve stimulans kan hierbij helpen. De link met UCoins was snel gelegd en, voilà, de Healthy UCoins zijn geboren."

Erik:"Ik heb het idee afgetoetst bij het directiecomité van Unbox, Dieter bij Xavier (CEO van Delhaize), en tegen het eindejaar was de zaak beklonken."

Waarom Delhaize?

Dieter:"Bij Delhaize geloven wij dat beter leven begint bij beter eten. Dit is hetgeen waar wij voor staan. Het is de kern van onze strategie. We zijn ervan overtuigd dat we een actieve rol moeten blijven spelen in het stimuleren van evenwichtige voeding en dit niet alleen voor onze klanten. Mensen schenken vandaag meer dan ooit aandacht aan voeding en beweging. Ook als werkgever is het belangrijk hiermee bezig te zijn. Via de Healthy UCoins willen we hen een extra duwtje in de rug geven."

Waarom net nu?

Erik:"We kampen beiden met overgewicht, en snappen maar al te goed hoe belangrijk evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging zijn. Cijfers wijzen uit dat overgewicht en obesitas de maatschappij handenvol geld kosten, aan medische zorg, maar ook verminderde productiviteit of zelfs arbeidsongeschiktheid. We hebben er dan ook alle belang bij dat overgewicht en obesitas grondig worden aangepakt. Het is een uitdaging, maar niet onmogelijk. Via het Healthy UCoins project® willen we evenwichtige voeding toegankelijker maken door de koopkracht van mensen aanzienlijk vergroten. We willen zeker niet wijzen met het vingertje. Integendeel, indien je bewust kiest voor evenwichtige voeding, word je beloond."


* https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/obesitas
Delhaize Delhaize